Werking

Algemene Vergadering
Eén vertegenwoordiger van elk lid


Raad van Bestuur
Voorzitter: Jean-Paul Beens
Vicevoorzitters: Willy Raymaekers, Filip Dejongh
Secretaris-generaal: Peter Jaeken


Werkgroep
Productie & Technologie
Voorzitter : Fabian Janssens

Werkgroep
Handel & Economische Zaken
Voorzitter: Jean-Paul Beens

Werkgroep
Landbouw & Leefmilieu
met inbegrip van crop & product statistieken
Voorzitter: Peter Hulsbosch