Uitdagingen & oplossingen    Dat de wereld voor een aantal grote uitdagingen staat, is een open deur intrappen. De bevolking neemt jaar na jaar toe en dit zal zeker nog zo zijn tot 2050. De welvaart neemt toe waardoor de totale consumptie van mensen stijgt en ook meer nutsvoorzieningen noodzakelijk zijn: meer transport (meer voertuigen en meer wegen), meer huizen, meer energieverbruik, meer waterverbruik, en ga zo maar door. Meer mondjes voeden betekent ook meer voedsel produceren. Op wereldschaal verandert het voedingspatroon met stijgende welvaart: het dieet verandert (meer vlees, meer melkproducten) en voedselverspilling neemt toe. Daarnaast produceert de landbouw niet alleen voeding maar ook hernieuwbare vezels (zoals katoen en hemp), hernieuwbare bouwmaterialen (hout), hernieuwbare energie (biobrandstof) en hernieuwbare oliën en vetten voor de allerlei consumentenartikelen.

Wat heeft dit met de meststoffen sector te maken?

De meststoffensector levert door haar producten en diensten een aanzienlijke netto bijdrage aan de maatschappij. 50 % van de wereldbevolking wordt gevoed door het gebruik van minerale meststoffen. Minerale meststoffen leveren een bijdrage aan kwalitatieve voeding (bv. door bio-fortificatie) en aan het beperken van voedselverliezen (bv door het beperken van bewaarverliezen bij groenten en fruit).

Maar landbouwproductie en ook het gebruik van meststoffen heeft, zoals elke menselijke activiteit, een ‘ecologische voetafdruk’. Alhoewel de netto bijdrage groot is, zijn er ook een aantal aandachtspunten waar volop aan gewerkt wordt.