Over BELFertil 

De wortels van de vereniging gaan terug tot 1971, bij de oprichting van ABIPA vzw/asbl, de Vereniging van de Belgische Stikstof Producenten en de opstart van de ABIPHOS, de Belgische vereniging van fosforproducenten. Onder zijn huidige vorm ging BELFertil vzw van start in 2008. Zij vertegenwoordigt de belangrijkste spelers binnen de minerale meststoffenindustrie in België.

De minerale meststoffenindustrie is een deel van chemische industrie. Ze vereist een hoogtechnologische ondersteuning en is kapitaalintensief.

De sector levert essentiële voedingsstoffen voor de optimale ontwikkeling van gewassen voor voedsel, voeder, vezels en biobrandstoffen. Zo beschikt de consument over voldoende voedsel van hoge kwaliteit, rijk aan mineralen. En kan de voedselproductie gelijke tred houden met de groei van de wereldbevolking.

BELFertil werkt met een raad van bestuur, een algemene vergadering en verschillende werkgroepen.

De leden van BELFertil brengen minerale meststoffen op de markt voor de professionele land- en tuinbouw en aanverwante sectoren buiten de landbouw (groenvoorzieners, groendiensten van gemeenten, tuinaannemers,...) en voor het grote publiek.

BELFertil is actief in dossiers op vlak van productie, technologie, innovatie, economie, ecologie, de logistieke keten en uiteraardlandbouw in alle facetten die gekoppeld zijn met nutriënten en de meststoffenindustrie.

De BELFertil-medewerkers antwoorden graag op je vragen of opmerkingen. Ons adres en algemeen telefoon- en faxnummer vind je onderaan in de groene balk. Lees meer om te ontdekken in welke onderwerpen onze medewerkers gespecialiseerd zijn.

The roots of the association date back to 1971. BELFertil npo became effective in January 2008. It has at present 9 member companies, representing the vast majority of the fertilizer industry in Belgium and GD of Luxemburg. The mineral fertilizer industry is a branch of the chemical industry requiring a high technical and high capital investment level. The fertilizer industry provides essential nutrients for optimal development of crops for food, feed, fiber & fuel at the benefit of the consumer.

BELFertil streeft naar vertrouwen in de sector van minerale meststoffen. We willen open en transparant zijn over onze doelstellingen en activiteiten.