Natuurlijke hulpbronnenMeststoffen maken deel uit van de moderne landbouw – zij geven landbouwers de middelen om tegemoet te komen aan de groeiende wereldwijde behoefte aan voedsel en energie. De Europese meststoffenindustrie legt zich toe op de ontwikkeling en de productie van innovatieve producten en toepassingstechnieken om de productiviteit en de duurzaamheid van de Europese landbouw te optimaliseren. Zij combineert een actief product stewardship met nauwe samenwerking met de landbouwgemeenschap om de nutriënten zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de koolstofvoetafdruk van de voedselproductie te verminderen.