Nieuws

Brussel, 17 juni 2019 - De leden van de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie BELFertil beslisten op hun Algemene Vergadering in Lillo, om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen. Daarnaast werd het lidmaatschap van Haifa unaniem goedgekeurd.

Persbericht (PDF)

 
 
Foto: ©UGent

Het Vlaamse Mest Actieplan 6, kortweg MAP 6, werd de voorbije dagen heftig becommentarieerd in de pers en het Vlaamse parlement. De landbouwers worden ook na goedkeuring van MAP 6 andermaal op de korrel genomen, deze keer omtrent hun “kunstmest”-gebruik. BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenproducenten blijft er van overtuigd dat minerale meststoffen een uitstekende partner zijn voor een correcte bemesting.


Persbericht (PDF)

 
 
Het Havenbedrijf Antwerpen was op 11 juni 2018 gastheer voor de jaarlijkse algemene vergadering van BELFertil in het prestigieuze Havenhuis. Een prachtig en geschikt decorum om te discussiëren over toekomstige uitdagingen en kansen voor de industrie van de minerale meststoffen. Minerale meststoffen zijn enerzijds essentieel voor het voeden van een groeiende stedelijke bevolking en anderzijds zijn ze zelf sterk afhankelijk van een efficiënte productie en logistiek van kwaliteitsproducten.

Tijdens het statutaire deel van de algemene vergadering werd Jean-Paul Beens herverkozen als voorzitter van BELFertil. Hij wil, samen met de leden meer investeren in het communiceren van de voordelen en oplossingen die de sector biedt voor een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De inspanningen, investeringen en betrokkenheid van de medewerkers die zorgen voor de vooruitgang in producten en productieprocessen, is grotendeels onbekend bij een breder publiek, en dat moet veranderen. BELFertil heeft door zijn leden een expertise van wereldklasse en spelers in alle belangrijke plantenvoedingsstoffen: stikstof, fosfor, kalium, zwavel, kalk en micronutriënten. De leden zijn gemotiveerd om deze kennis ook via de sectororganisatie te verspreiden. De nieuwe Europese wetgeving (New Fertilizer Regulation) zal de komende jaren ook extra vraag naar kennis en ondersteuning creëren.

Na de vergadering volgde een bezoek aan de vernieuwde faciliteiten voor de opslag van droge bulkproducten zoals granen en minerale meststoffen bij Samga, de oudste concessiehouder in de haven. Blikvanger was de gloednieuwe hoogvolume laadkraan op de kade  en de uitgebreide opslagcapaciteit. De algemene vergadering sloot af met een rondleiding door het prachtige nieuwe Havenhuis, dat verrijst boven het oude brandweergebouw en een panoramische uitzicht op de haven en de stad biedt. Dit monumentale gebouw, ontworpen door de beroemde architecte wijlen Zaha Hadid, markeert op een prominente manier het woongedeelte van de stad en de meer noordelijk gelegen havenactiviteiten.

 
BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie, viert “Global Fertilizer Day”, een dag waarop de wereldwijde meststoffensector zich met gepaste trots voorstelt aan de gemeenschap. En wij doen dat met een gloednieuwe brochure: “Mineral fertilizers: an essential and efficient element in the agri-food chain and nutrient cycle”.

Persbericht (PDF)

Brochure (PDF)




 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van de minerale meststoffenindustrie BELFertil maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

Voor essenscia en BELFertil, is de circulaire economie een topprioriteit. Bekijk dit filmpje dat op 26 april 2018 op het jaarlijkse event van essenscia werd voorgesteld.
 

 
 
23 juni 2017 - Op 23 juni 2017 verzamelden de Belgische agrojournalisten in Marche-les-Dames voor een bezoek aan de kalkmijn van Lhoist. Ze deden dat op uitnodiging van BELFertil want wij wilden de journalisten de kans geven om van dichtbij te bekijken hoe kalk gewonnen wordt. Verschillende specialisten legden het belang van kalk in de landbouw uit.
Het persbericht en het dossier over kalk zijn beschikbaar.

15 september 2017 - BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse minerale meststoffenvereniging vierde vandaag haar 10de verjaardag. Er werd feest gevierd bij EuroChem in Antwerpen waar de aanwezigen een exclusieve rondleiding op de site kregen. Volgens secretaris-generaal Peter Jaeken is de minerale meststoffensector een essentieel en efficiënt onderdeel van de agro-voedingsketen en de nutriëntencyclus. Al 10 jaar lang vormt BELFertil het aanspreekpunt van het middenveld voor de minerale meststoffenindustrie. Het is de ambitie van BELFertil om positief en complementair aan andere nutriëntenleveranciers een antwoord te blijven bieden op uitdagingen die samenhangen met bodemvruchtbaarheid en voedselvoorziening, zonder daarbij de kwaliteit van de leefomgeving, zowel in de productie als de gebruiksfase, uit het oog te verliezen.

Het persbericht en de presentatie van Prof Josse De Baerdemaeker en Peter Jaeken zijn beschikbaar.

Geniet van de foto’s (paswoord: 10Years)!